Juni 2023

Na de bewonersbijeenkomst in februari is Arcadis aan de slag gegaan om de impact van de plannen in beeld te brengen en de kosten te berekenen. Daar waar mogelijk zijn daarbij de opmerkingen van de bewoners meegenomen. Het resultaat daarvan is in mei besproken met de gemeente en de projectgroep. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen die in de eindrapportage zijn verwerkt. De eindrapportage is te vinden op de website van Bergwater.

Vanaf nu neemt de gemeente de regie over. Bij belangrijke ontwikkelingen informeert de gemeente de projectgroep , waarna de projectgroep de informatie opneemt in de Nieuwsflits.

De gemeente betrekt en informeert bij verdere uitwerking van de maatregelen en/of realisatie daarvan per project/locatie (enkele) bewoners.

Overigens worden de meeste maatregelen pas in 2024 uitgevoerd. Mogelijk start het werk op de Arubalaan al in 2023.

Eindrapport: Bergwater Amersfoort definitief juni 2023

++++++++++++++++++++++

Op 9 februari 2023 kwamen bewoners en projectgroep in restaurant Zuid bijeen om de plannen van het Bergwater project te bespreken. Arcadis, het ingenieursbureau dat door de gemeente is ingehuurd om bij de uitwerking van de plannen te helpen, lichtte toe wat de plannen precies inhouden en wat de bewoners er van gaan merken. Er waren zo’n 20 bewoners aanwezig. De opmerkingen van de bewoners zijn genoteerd en waar mogelijk zal daar rekening mee worden gehouden.

Arcadis gaat nu aan de slag om de impact van de plannen verder in beeld te brengen en de kosten te berekenen. Half april worden de resultaten daarvan met de projectgroep besproken. Daarna neemt de gemeente de regie over. We zullen met de gemeente afspraken maken over de wijze waarop de bewoners bij de uitvoering betrokken worden en geïnformeerd worden. Na half april zullen we daarover via de Nieuwsflits berichten.

Overigens verwachten we dat het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen niet eerder dan in 2024 plaats zal vinden.

Download hier de presentatie van Arcadis