Toen het bosgebied Klein Zwitserland aangelegd werd, lagen de paden hoger, zoals je op de afbeelding kunt zien. Het water stroomt er dan vanaf en komt in de bosgrond terecht.

Tegenwoordig liggen de paden juist dieper, waardoor ze bij een behoorlijke bui veranderen in snelstromende beken. Wat zouden we daaraan kunnen doen?