Op 7 en 8 maart hadden we bewonersbijeenkomsten. Hieruit bleek dat het “stromingsmodel” dat de gemeente opgesteld had, op een paar punten aangescherpt kon worden; op sommige plaatsen waar volgens de gemeente water bleef staan, hebben de bewoners dat nooit gezien en op andere plaatsen was het omgekeerd. Toch was het erg zinnig om eens hierover te spreken en kwamen we tot een aantal oplossingsrichtingen.

De projectgroep gaat er nu mee aan de gang en zal (via de nieuwsbrief) weer van zich laten horen.
Hieronder de twee documenten die die avond getoond werden.

Klimaat droogte en wateroverlast_berg (presentatie Anne Vrouwe)
Reacties op stromingskaart (bewonersreacties op rondgestuurde flyer