Op 9 februari 2023 kwamen bewoners en projectgroep in restaurant Zuid bijeen om de plannen van het Bergwater project te bespreken. Arcadis, het ingenieursbureau dat door de gemeente is ingehuurd om bij de uitwerking van de plannen te helpen, lichtte toe wat de plannen precies inhouden en wat de bewoners er van gaan merken. Er waren zo’n 20 bewoners aanwezig. De opmerkingen van de bewoners zijn genoteerd en waar mogelijk zal daar rekening mee worden gehouden.

Arcadis gaat nu aan de slag om de impact van de plannen verder in beeld te brengen en de kosten te berekenen. Half april worden de resultaten daarvan met de projectgroep besproken. Daarna neemt de gemeente de regie over. We zullen met de gemeente afspraken maken over de wijze waarop de bewoners bij de uitvoering betrokken worden en geïnformeerd worden. Na half april zullen we daarover via de Nieuwsflits berichten.

Overigens verwachten we dat het daadwerkelijk uitvoeren van de plannen niet eerder dan in 2024 plaats zal vinden.

Download hier de presentatie van Arcadis