logo

Nieuwbrief Juni 2022

Wadi Curacaolaan
In februari hebben 24 bewoners hun ervaringen op het gebied van extreme regenval en droogte gedeeld. Dit kon door op een kaart van de buurt aan te geven of men de resultaten van het stromingsmodel herkent. Daarnaast kon men ideeën aanleveren hoe we de gevolgen van extreme regenval kunnen minimaliseren.
De input is geanalyseerd door de projectgroep (bewoners en gemeente) en besproken op de buurtbijeenkomst van 7 maart (online) en 8 maart (manage Leusderweg). Het waren leuke en inspirerende bijeenkomsten. Op onze website vind je de analyse.

Selectie van maatregelen
Het resultaat van de twee avonden was een mooie lijst met mogelijke maatregelen die we in onze buurt kunnen nemen om water vast te houden. De projectgroep heeft de maatregelen beoordeeld op basis van een aantal criteria:
  • Effectiviteit: draagt het substantieel bij aan het vasthouden van regenwater
  • Haalbaarheid: is het in 4 jaar te realiseren? En is er draagvlak voor te vinden?
  • Kostenefficiency: de openbare ruimte van de Indische Buurt gaat een dezer jaren op de schop. Daarom zijn ingrijpende en/of kostbare maatregelen op dit moment niet handig en kunnen die beter meegenomen worden bij de grote werkzaamheden.
  • Voorwaarden landelijke subsidie: zo mag dit geld alleen besteed worden aan maatregelen op gemeentelijke grond.
Hieruit volgt een vijftal kansrijke projecten, te weten:
  • Herinrichting vijver op het Borneoplein en hier regenwater vasthouden
  • Regenwater afvangen van de Surinamelaan naar een opvangtank boven en voor de Dahliatuin.
  • Overtollig regenwater vanaf de Surinamelaan begeleiden via het grasveld naar de verdiepte speelplaats langs de Curaçaolaan ter hoogte van het bruggetje
  • De verkeersdrempels op de Arubalaan en Bonairelaan ‘dicht’ maken en het afstromend regenwater begeleiden naar een wadi in de groenstroken.
  • Wateropvang en mogelijk gebruik op de plantsoentjes bij de Billitonstraat en Ternatestraat.
We hebben een eerste opsomming van deze projecten zichtbaar gemaakt op de website. Zie de pagina "Projecten".

De projectgroep heeft elk kansrijk project nader onderzocht door er te gaan kijken, de maatregel beetje uit te werken en een eerste kosteninschatting te doen. Bekijk onze website voor meer informatie als je meer wilt weten over de vijf projecten. Hierbij willen we benadrukken dat het echt een eerste idee is.

Wat komt nog?
De gemeente wil de komende tijd een technisch bureau inschakelen om ons te assisteren bij het uitwerken van de maatregelen. Dit bureau start met een technische analyse of de maatregel daadwerkelijk uitvoerbaar is, effectief is en voor het beschikbare budget uitgevoerd kan worden.
De projectgroep wil in het najaar per maatregel met de direct omwonenden aan de slag. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een ontwerp waar de buurt ook enthousiast over is. Hopelijk inspireert dit ook om thuis aan de slag te gaan met het vasthouden van regenwater. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog.


We zijn altijd benieuwd naar meningen, visies en foto's en verhalen: wil je wat bijdragen, mail dan naar: regenwater@bergwater-amersfoort.nl
Heb je leuke, interessante voorbeelden over hoe met water om te gaan? Stuur je foto's en verhalen op. Of: neem contact op met ons op regenwater@bergwater-amersfoort.nl voor een nieuwsbericht op de website.

Op de website kun je je abonneren op deze nieuwsbrief. Dat kun je aan je buren doorgeven!
Email Marketing Powered by MailPoet