logo

Nieuwsbrief 3 oktober 2021

Welkom bij deze tweede Nieuwsbrief.

Je kijgt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven dat je geïnteresseerd bent in het project en/of omdat je de vragenlijst hebt ingevuld.

Met deze nieuwsbrief willen we je op onregelmatige tijden op de hoogte houden van nieuwtjes over regenwater en wat dit betekent voor de buurten Berg, Klein Zwitserland en Indische buurt in Amersfoort.

We zijn altijd benieuwd naar reacties!

Projectgroep

De projectgroep bestaat nu uit een aantal mensen uit de buurt en uit de organisatie van de gemeente.

Op de website vindt je wie er allemaal in de projectgroep zitten.


Contact?

We zijn altijd benieuwd naar meningen, visies en foto's en verhalen: wil je wat bijdragen, mail dan naar: regenwater@bergwater-amersfoort.nl

Tweede projectteambijeenkomst

Voortgang: 28 september 2021
Door: Tammo ter Hark


Aanwezig: Alexander van Beuningen, Anne Vrouwe, Finn van der Laan, Flip de Haan, Gini Kingma, Michiel Otto, Tammo ter Hark

We werken in co-creatie, dat betekent dat in het projectteam iedereen een gelijke stem heeft.
Anne Vrouwe heeft een budget kunnen verwerven van 380.000 euro die te besteden is aan klimaatbestendige maatregelen in de openbare ruimte (dus niet op priveterreinen). Klimaatbestendigheid richt zich op oplossingen voor:
 • Wateroverlast, overstroming
 • Watertekort, droogte in de openbare ruimte
Oplossingen die zich puur richten op hittestress horen hier niet bij.

Michiel geeft aan dat het eerste idee: een waterbak in de driehoek achter de vuilbakken op de Bonairelaan (bovenaan de Dahliatuin) tot de mogelijkheden behoort.

Vanuit de Dahliatuin wordt zo’n oplossing natuurlijk omarmd. Graag denkt een aantal mensen hierover mee zodat beheer en onderhoud zo efficient mogelijk kan gebeuren.

Via een andere subsidie (max 3000 euro) is er mogelijk wel wat te doen in particuliere terreinen en ook geeft Anne aan dat er via het Waterschap mogelijk voor bewonersinitiatieven extra subsidies te verkrijgen zijn.

Tussen nu en 2026 zal Stedin aan de slag gaan in de Indische buurt om het gasnet te vernieuwen. Dit is een grote operatie. Voor die tijd zullen er mogelijk geen andere grote veranderingen in de openbare ruimte plaatsvinden.

Vraag: wordt rond de flats ook de gasleiding gerenoveerd?

Het projectteam bestaat nu uit de aanwezigen van deze avond met daarbij de mensen die bij het eerdere overleg waren. Gaandeweg zullen er mensen bijkomen en afhaken. Het is zaak je wel te willen inzetten voor enige tijd, dat geeft “stevigheid” aan het team.
Nu in het team:
 • Alexander van Beuningen
 • Alexandra Mispelblom
 • Anne Vrouwe
 • Anette Uiterdijk
 • Finn van der Laan
 • Flip de Haan
 • Gini Kingma
 • Michiel Otto
 • Tammo ter Hark
 • Wytze Dassen
Het is zaak in het projectteam een brede vertegenwoordiging te hebben, zonder te groot te worden…

Alexander geeft aan te werken aan een kleine studie over regenval in ons gebied. Anne en hij noemen als mogelijke bronnen:
 • Richtlijn klimaatbestendig bouwen
 • KNMI prognose voor 2050
 • [Alexander, kun jij aanvullen?]
In een volgende vergadering willen we de nu bestaande ideeën uit de wijk en de gemeente naast elkaar leggen en klaarmaken om voor te leggen aan de wijk. Daarvoor gebruiken we:
Heb je leuke, interessante voorbeelden over hoe met water om te gaan? Stuur je foto's en verhalen op. Of: neem contact op met ons op regenwater@bergwater-amersfoort.nl en Annette Uiterdijk komt je interviewen voor een nieuwsbericht op de website.

Op de website kun je je abonneren op deze nieuwsbrief. Dat kun je aan je buren doorgeven!