logo

Nieuwflits juni 2023

Na de bewonersbijeenkomst in februari is Arcadis aan de slag gegaan om de impact van de plannen in beeld te brengen en de kosten te berekenen. Daar waar mogelijk zijn daarbij de opmerkingen van de bewoners meegenomen. Het resultaat daarvan is in mei besproken met de gemeente en de projectgroep. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen die in de eindrapportage zijn verwerkt. De eindrapportage is te vinden op de website van Bergwater.
Vanaf nu neemt de gemeente de regie over. Bij belangrijke ontwikkelingen informeert de gemeente de projectgroep , waarna de projectgroep de informatie opneemt in de Nieuwsflits.
De gemeente betrekt en informeert bij verdere uitwerking van de maatregelen en/of realisatie daarvan per project/locatie (enkele) bewoners.
Overigens worden de meeste maatregelen pas in 2024 uitgevoerd. Mogelijk start het werk op de Arubalaan al in 2023.

Lees op de website een kort verslag en bekijk de presentatie van Arcadis op:
https://www.bergwater-amersfoort.nl/projectvoortgang/

We zijn altijd benieuwd naar meningen, visies en foto's en verhalen: wil je wat bijdragen, mail dan naar: regenwater@bergwater-amersfoort.nl
Heb je leuke, interessante voorbeelden over hoe met water om te gaan? Stuur je foto's en verhalen op. Of: neem contact op met ons op regenwater@bergwater-amersfoort.nl voor een nieuwsbericht op de website.

Op de website kun je je abonneren op deze nieuwsbrief. Dat kun je aan je buren doorgeven!
Email Marketing Powered by MailPoet